Prirodoslovno društvo «Drava» je osnovano 1996. god. sa sjedištem u Virovitici, a djeluje na području Republike Hrvatske. Osnovni ciljevi rada se ostvaruju kroz prikupljanje i sistematizaciju podataka o biljnim i životinjskim vrstama, razvijanju i širenju znanja o prirodi i okolišu te njihovoj zaštiti. Članovi udruge su prvenstveno angažirani u projektima zaštite prirode, a suradnja s drugima prelazi granice naše zemlje. Posebno je značajna suradnja s mađarskim, slovenskim i austrijskim znanstvenicima i udrugama.

Pored niza svakodnevnih aktivnosti u istraživanju i zaštiti okoliša na području rijeke Drave, posebno ističemo sljedeće značajne rezultate u radu:

  1. Na međunarodnoj razini
    Kao članica Dravske lige Prirodoslovno društvo «Drava» postalo je član Dunavskog ekološkog foruma za okoliš – DEF (Danube Environmental Forum) – mreže nevladinih organizacija za zaštitu Dunava. Glavni cilj Dunavskog regionalnog projekta  je ostvariti Plan gospodarenja riječnim bazenom u skladu s okvirnom direktivom za vode Europske zajednice (Water Framework Directive). 2003. godine radili smo u prvoj fazi UNDP/GEF Dunavskog regionalnog projekta (član 1.4) na području Županijskog kanala u Virovitičko-podravskoj županiji gdje smo surađivali s WWF-om.2004. god. zajedno s znanstvenicima Nacionalnog parka «Dunav-Drava» iz Republike Mađarske organizirano provodimo inventarizaciju rijeke Drave. Prema našim podacima dobivenim tijekom prošlogodišnjeg djelomičnog istraživanja rijeke Drave relevantne institucije na europskoj i državnoj razini došle su do zaključka da je rijeka Drava vrlo značajna na europskom nivou te da ju je potrebno detaljno istražiti kao nedjeljivu cjelinu.
  2. Na državnoj razini
    S obzirom na naše rezultate u istraživanju i zaštiti rijeke Drave, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske financirao je 2002. god. projekt «Inventarizacija i kartiranje staništa rijeke Drave Virovitičko-podravske županije». Virovitičko-podravska županija je u skladu sa svojim mogućnostima pridonijela ostvarenju projekta. Ostvarenjem projekta učinjen je korak dalje u prikupljanju podataka o biljnim vrstama i staništima rijeke Drave.U suradnji s općinom Pitomača i Hrvatskim vodama Vodogospodarskom ispostavom Županijski kanal Virovitica, tijekom 2001. god. pokrenut je projekt «Revitalizacija močvarnog staništa Vir» u blizini Drave kod Pitomače koji je financirao Regional Environmental Centar. Zalaganjem članova udruge skrenuta je pozornost na ugroženo močvarno stanište «Vir» koje je poslije zajedno s još tri staništa proglašeno zaštićenim krajolikom. Zahvatima u okolišu pokušalo se spasiti stanište od isušivanja. Projekt je uspješno proveden, a močvarno stanište «Vir» je zahvaljujući provedenoj revitalizaciji opstalo i u vrlo dobrom je stanju.
  3. Na županijskoj razini
    Prirodoslovno društvo «Drava» je tijekom prethodne godine pokrenulo mnoge projekte koji se nastavljaju i traju više godina te prerastaju u programe zaštite prirode koji ne samo da predstavljaju pozitivan primjer za Virovitičko-podravsku županiju nego pridonose i ugledu naše zemlje u Europi. Naša županija nije u mogućnosti financirati tako zahtjevne projekte zaštite rijeke Drave jer iz svog proračuna financira rad mnogih udruga, no podupire rad naše udruge. 2003. god. Prirodoslovno društvo «Drava» primilo je javno priznanje županije za svoj rad.

Djelovanje Prirodoslovnog društva «Drava» u okviru ispunjenja obveza RH za ulazak u EU

Izrada i provođenje programa Natura 2000 obveza je svake zemlje kandidata za ulazak u EU. Ulaskom u EU moraju biti istražena i predložena područja za Natura 2000 kao mreže ekološki važnih područja. Europskoj komisiji moraju biti dostavljeni podaci o višegodišnjem praćenju flore i faune na tim područjima. Državni zavod za zaštitu prirode određen je za provedbu Nacionalnog programa monitoringa biološke raznolikosti (sustavno praćenje), ali za sada državne institucije ne financiraju projekte koji pridonose ostvarenju uspostavljanja ekološke mreže i monitoringa bioraznolikosti u Hrvatskoj. Međutim, ukoliko ne ispunimo obveze prema EU određene programom Natura 2000, Republika Hrvatska će biti obvezna plaćati velike kazne zbog neispunjavanja uvjeta.

Državni zavod za zaštitu prirode i Zavod za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti podupiru Prirodoslovno društvo «Drava» u nastojanju da provodi dio Nacionalnog programa monitoringa biološke raznolikosti na području rijeke Drave kroz više projekata. Projektom monitoringa populacija bregunica (Riparia riparia) i orla štekavca uključeni smo u Nacionalni program monitoringa biološke raznolikosti koji provodi Državni zavod za zaštitu prirode te smo postali aktivni sudionici u izradi Europske ekološke mreže Natura 2000.